Polcast met Michael Flux van fluxdeau.nl

Banner Van Het Groen 2

In deze Polcast komt Michael van Fluxdeau aan het woord. Fluxdeau is een nieuw initiatief in
de markt dat zich richt op het leveren van ondergrondse regenwateropslag.