Erik During

Erik During, uitvoerend en commercieel directeur garDsign

Gras dat tussen de tegels komt

Iedereen wil bijdragen aan een betere wereld. Maar toch maakt iedereen ook bepaalde afwegingen om wel of juist niet een duurzame maatregel door te voeren. Erik During: “Met de bijeenkomsten, excursies en trainingen van de ‘van het Groen’ groeigroep, gaan we vanuit de praktijk samen ontdekken welke mogelijkheden er zijn om duurzamer te werken en leven. Om wijken voor de toekomst leefbaar te houden.”

“Door samen met een onderwerp als de klimaattransitie aan de slag te gaan, word ik mij meer bewust van de talloze kleine initiatieven die op dat vlak in mijn omgeving plaatsvinden. Een stuk grond dat door een burgerinitiatief wordt verwilderd bijvoorbeeld. Of een braakliggende akker waar bij-vriendelijke bloemenmixen worden ingezaaid. Met de ‘van het Groen’ groeigroep kijken we hoe we ons zelf en anderen kunnen inspireren om meer kansen te halen uit onze eigen tuin en directe omgeving. Dat is immers het stukje ‘natuur’ dat het dichtst bij ons staat. Ik vind het interessant om te onderzoeken hoe we in onze eigen tuin op een haalbare en betaalbare manier impact kunnen maken op het klimaat, om zo een steentje bij te dragen aan de grote klimaatuitdagingen waar we ons als maatschappij voor gesteld staan.”

Bijensterfte

“Neem een thema als de bijensterfte; het is een groot probleem, maar wat kan ik daar als individu concreet aan doen?”, vraagt Erik zich af. “Helpt het bijvoorbeeld echt om meer leven in mijn tuin te brengen, en de bodem gezonder te houden? Daar wil ik mij de komende jaren verder in verdiepen, om te zorgen dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de bijenstand in mijn woonwijk. Ook het hergebruik van regenwater in mijn eigen huis en tuin vind ik een interessant vraagstuk waar ik mij verder in ga verdiepen.”

Kleine stapjes voor een betere wereld

Wat voor Erik de essentie van ‘van het Groen’ is? Beter snappen hoe de natuur werkt en die kennis doorgeven aan anderen. “Daarbij gaan we zeker niet met een belerend vingertje naar anderen wijzen, maar vooral inspireren hoe het anders kan. En welke kleine stapjes iedereen kan zetten om bij te dragen aan een betere wereld. Daarom bekijken we het vraagstuk van de klimaattransitie vanuit allerlei invalshoeken. En we gaan samen leren hoe je een dergelijk belangrijk thema als hovenier onderdeel kunt maken van je tuinadviesgesprek, zodat je bij anderen een positieve verandering in gang zet.”